Napisz do nas
Tekst alternatywny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013

Doposażenie parku maszynowego w celu stworzenia linii technologicznej do
produkcji innowacyjnej naczepy
Całkowita wartość inwestycji
705 546,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
383 028,00 zł
Beneficjent
„GAREX?Spedycja i Mechanika Pojazdowa Sp. z o.o.
FUNDUSZE EUROPEJSKIE ?DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, byliśmy w stanie doposażyć nasz park maszynowy, a dzięki temu podnieść jakość naszych dotychczasowych produktów oraz wprowadzić do oferty nowe produkty i usługi.
Poprzednia oferta
Nowa oferta

1. Naprawa i doposażenie pojazdów

2. Produkcja zabudów pojazdów

3. Produkcja naczep

4. Produkcja przyczep

5. Sprzedaż innych towarów

1. Produkcja innowacyjnej naczepy do transportu trzech ciągników siodłowych z wysokimi kabinami

2. Usługowe cięcie nożycami hydraulicznymi

3. Projektowanie konstrukcji, głównie pojazdów

4. Produkcja zabudów pojazdów, naczep i przyczep wyższej jakości ze znacznie większą dokładnością i w krótszym czasie niż dotychczas

5. Naprawa i doposażenie pojazdów

6. Sprzedaż innych towarów

7. Produkcja pługów śnieżnych wirnikowych

8. Produkcja przyczep do przewozu ptactwa.

Tekst alternatywny
  • genuine
  • shopping
  • category
  • purchase
  • promotions